Cjelovita platforma za integraciju blockchain tehnologije u napredne distributivne mreže (SIMBA) Integrator

Naziv Poziva

Integrator, KK.03.2.2.05

Naziv projekta

Integrirana platforma SIMBA za upravljanje potrošnjom, pohranom i proizvodnjom električne energije u realnom vremenu

Naziv korisnika

Base58 d.o.o.
Kapucinska 31
31000 Osijek

Naziv partnera

Protostar Labs d.o.o., Željeznička 10A, Belišće
BambooLab d.o.o., J.J.Strossmayera 341, Osijek

Kratki opis projekta

Projekt obuhvaća inovaciju organizacije i inovaciju procesa koju provode korisnik i partneri u svrhu komercijalizacije inovativnog proizvoda SIMBA (engl. Smartgrid Integration and Management with Blockchain Applications) i stvaranja dugoročnih dobavljačkih odnosa sa Integratorom.

Cilj projekta

Kroz inovaciju organizacije i inovaciju procesa projektom se ostvaruje inovativna platforma SIMBA koja će kroz nadzor i upravljanje potrošnjom, pohranom i proizvodnjom električne energije u realnom vremenu omogućiti povećanje učinkovitosti integracijom suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja zasnivanih na tehnologiji lanca blokova. Inovativno rješenje projekta je i hardverski uređaj SGE koji omogućava razvoj napredne distributivne mreže te istovremeno pruža distribuiranu računalnu snagu.

Očekivani rezultati

Završena inovacija procesa proizvodnje softvera i inovacija organizacije poslovanja, povećanje broja zaposlenih i povećanje prihoda.

Kontakt osoba

Marko Vukobratović, voditelj projekta
marko.vukobratovic@base58.hr

Ukupna vrijednost projekta

14.351.611,46 HRK

EU sufinanciranje projekta

4.437.402,64 HRK

Razdoblje provedbe

od 01.03.2021. do 01.03.2023

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

https://strukturnifondovi.hr/
https://gospodarstvo.gov.hr/
https://hamagbicro.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Base58 d.o.o.