Razvoj integracijske platforme za pametne elektroenergetske mreže (SEGIP) Istraživanje i razvoj

Razvoj integracijske platforme za pametne elektroenergetske mreže (SEGIP)

Naziv Poziva

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja KK.01.2.1.01.

Naziv projekta

Razvoj integracijske platforme za pametne elektroenergetske mreže (SEGIP)

Naziv korisnika

Base58 d.o.o.
Kapucinska 31
31000 Osijek

Naziv partnera

Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Kratki opis projekta

Kroz eksperimentalni razvoj zajedno s partnerom razviti inovativnu integracijsku platformu za upravljanje pametnim elektroenergetskim mrežama

Cilj projekta

Povećanje razine podrške svim akterima u cijelom lancu distribucije elekrične energije, povećanje iskoristivosti raspoložive energije te inovativni način upravljanja elektroenergetskom mrežom

Kontakt osoba

Domagoj Vuković, voditelj projekta,
domagoj.vukovic@base58.hr

Ukupna vrijednost projekta

13.513.779,14 HRK

EU sufinanciranje projekta

7.903.780,54 HRK

Razdoblje provedbe

od 01.10.2018. do 01.10.2021.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

https://strukturnifondovi.hr/
https://www.mingo.hr/
https://hamagbicro.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Base58 d.o.o.

International Conference on Smart Systems and Technologies 2020 (SST 2020)Novosti

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ove godine je bio domaćin i organizator četvrte po redu međunarodne znanstvene konferencije “International Conference on Smart Systems and Technologies 2020“ (SST 2020) koja se održala od 14. do 16. listopada 2020. godine u Osijeku.

Konferencija je imala za cilj istraživačima i stručnjacima omogućiti platformu za razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja pametnih sustava i tehnologija, u prvom redu u području elektrotehnike, računarstva, komunikacijskih tehnologija, automatike, robotike, ali i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena.

Nadzorni i programski odbor konferencije okupio je preko 90 uglednih znanstvenika iz oko 10 zemalja. Izlaganja 36 međunardono recenziranih radova održalo se u okviru 11 sekcija, a radovi će biti objavljeni u zborniku radova SST 2020 Proceedings koji će biti indeksiran u IEEE Xplore i drugim znantvenim i stručnim bazama u području elektrotejnike i računarstva.

Također, održane su četiri radionice, dva pozvana predavanja i dva tehnička predavanja.

Na radionici „Smart Grid i Internet of Energy“ prezentirani su dosadašnji rezultati projekta „SEGIP“ a izlaganja su održali predstavnici tvrtke Base58 d.o.o. (Korisnik projekta) i predstavnici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (Partner na projektu).

Više informacije možete pronaći na: https://sst-conference.org/