Novi svijet digitalnih tehnologija i zelene energije 

SFTEAMS by SEGIP je digitalna platforma koja Vam omogućuje značajne uštede električne energije kroz Vama prilagođene usluge. Skup usluga ponuđen SFTEAMS by SEGIP platformom jamči sigurnu opskrbu električnom energijom neometajući Vaše svakodnevne aktivnosti.

[SFTEAMS by SEGIP Platforma]

Početna stranica platforme SFTEAMS by SEGIP nudi prikaz planiranja optimalnog pogona za sve korisnike usluge u realnom vremenu u cilju ostvarivanja ušteda na tržištu električne energije. Planiranje rada vašeg postrojenja na temelju visoke stručnosti i iskustva naših zaposlenika jamče učinkovito upravljanje vašim industrijskim resursima i raspoloživom energijom.

Slika 1. Prikaz početne stranice SFTEAMS by SEGIP platforme

[SEGIP™ Tehnologija]

Najbolja iskustva stečena razvojem SEGIP platforme u SFTEAMS by SEGIP pruža intuitivan i jasan prikaz organizacije korisnika SFTEAMS usluga. Pregledno sučelje omogućuje našim stručnjacima točnu i preciznu komunikaciju prema korisnicima s ciljem pravovremene aktivacije diverzificiranog portfelja proizvođača i potrošača električne energije.

Slika 2. Prikaz hijerarhije korisnika SFTEAMS usluga

[Tržište dan-unaprijed]

Kretanje cijene električne energije na tržištu za dan unaprijed prikazano je u interaktivnom sučelju SFTEAMS by SEGIP platforme. Voditelju grupe korisnika pruža se jedinstven uvid u kretanje cijena električne energije u realnom vremenu što jamči kvalitetnu podlogu za pravovremeno odlučivanje.

Slika 3. Prikaz satnih iznosa cijena i volumena kojim se trguje na dan unaprijed tržištu

[Unutardnevno tržište]

Dinamičnim prikazom cijena električne energije na unutardnevnom tržištu pružatelju usluge temeljem SFTEAMS by SEGIP platforme se nudi mogućnost brzog odlučivanja sukladno tržišnim kretanjima. Heterogenoj grupi korisnika moguće je osigurati ravnotežu proizvodnje i potrošnje i time ojačati tržišnu poziciju.

Slika 4. Prikaz satnih iznosa cijena i volumena kojim se trguje na unutardnevnom tržištu

[Povijesni podaci tržišta električne energije]

Za detaljnije matematičko modeliranje i tehničke analize platforma SFTEAMS by SEGIP nudi prikaz povijesnih cijena električne energije i volumena trgovanja na hrvatskom tržištu električne energije. Operatoru platforme nudi se mogućnost uvida u povijesne podatke cijena i volumena na tržištu u dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj rezoluciji. Uzimajući u obzir kretanje povijesnih cijena električne energije i volumena te kratkoročnog predviđanja, pružatelj usluge je u mogućnosti donijeti adekvantne odluke upravljanja korisničkim portfeljom.

Slika 5. Prikaz povijesnih podataka o cijena električne energije

Platforma SFTEAMS by SEGIP nudi prikaz povijesnih aktivacija pomoćnih usluga koje predstavljaju temelj za daljnje planiranje rada pojedinih proizvođača i potrošača električne energije.

Slika 6. Prikaz povijesnih podataka o aktivaciji energije uravnoteženja aFRR
Slika 7. Prikaz povijesnih podataka o aktivaciji energije uravnoteženja mFRR

[Globalne vijesti]

SFTEAMS by SEGIP platforma nudi mogućnost pravovremenog informiranja o svim značajnim događajima usko vezanim uz energetiku s domaćih, međunarodnih i globalnih tržišta. Odluke koje se temelje na provjerenim i točnim informacijama čine razliku između uspješnog i neuspješnog upravljanja vašim portfeljom.

Slika 8. Prikaz najnovijih globalnih vijesti iz područja elektroenergetike

[Najbolji na tržištu]

SFTEAMS by SEGIP platforma je inovativnia usluga na tržištu električne energije i pomoćnih usluga. Objedinjena platforma svojim multifunkcionalnim uslugama obuhvaća široki spektar zahtjeva sudjelovanja na tržištima električne energije i pomoćnih usluga pritom zadovoljavajući sve propisane zakonske okvire i industrijske standarde. SFTEAMS by SEGIP je katalizator vašeg prelaska na održivo i zeleno upravljanje potrošnjom i proizvodnjom električne energije.

Uvjerite se zašto je SFTEAMS by SEGIP najbolje rješenje za vaše sudjelovanje na dinamičnom tržištu električne energije i pomoćnih usluga.

Zatraži demo na e-mail sfteams@base58.hr