Platforma za sigurnosno napredne aplikacije u Smart Grid okruženju (PEGASOS) Istraživanje i razvoj

Naziv Poziva

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II / KK.01.2.1.02.

Naziv projekta

Istraživanje i razvoj inovativnog softverskog rješenja za učinkovito korištenje električne energije - PEGASOS

Naziv korisnika

Base58 d.o.o.
Kapucinska 31
31000 Osijek

Naziv partnera

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., Fallerovo Šetalište 22, Zagreb
MICRO DIGITAL d.o.o. za informacijske tehnologije, Rudeška cesta 177, Zagreb

Kratki opis projekta

Kroz industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj zajedno s partnerima razviti inovativnu platformu za učinkovitost cjelokupnog energetskog sustava kojom se poboljšava profil potrošnje električne energije i upravlja proizvodnjom i potrošnjom te optimalnim tokovima snaga primjenom inovativnog rješenja.

Cilj projekta

Cilj projekta je kroz istraživanje i razvoj izraditi novo softversko rješenje za optimizaciju i upravljanje naprednim elektroenergetskim mrežama i distribuiranim računalnim sustavima.

Kontakt osoba

Zoran Balkić, voditelj projekta
zoran.balkic@base58.hr

Ukupna vrijednost projekta

13.444.886,74 HRK

EU sufinanciranje projekta

8.257.358,55 HRK

Razdoblje provedbe

od 01.12.2020. do 01.12.2022.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

https://strukturnifondovi.hr/
https://www.mingo.hr/
https://hamagbicro.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Base58 d.o.o.