Naziv Poziva

E-impuls KK.03.2.1.06.

 

Naziv projekta

Ulaganje u širenje proizvodnih usluga poduzeća Adcon d.o.o.

 

Naziv korisnika

Adcon d.o.o.
31000 Osijek
Kapucinska 31

 

Kratki opis projekta

Nabava računalne opreme i softvera koja će omogućiti podizanje kvalitete pružanja usluga računalnog programiranja

 

Ciljevi projekta

Jačanje konkurentnosti poduzeća kroz ulaganja u proširenje kapaciteta te usavršavanje i unaprijeđenje pružanja usluga računalnog programiranja

 

Ukupna vrijednost projekta

466.942 HRK, iznos koji sufinancira EU: 300.000 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

od 01.09.2017. do 31.08.2018.

 

Kontakt osoba za više informacija

Tea Maković Medved

 

Korisni linkovi

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/en/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/
https://hamagbicro.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Adcon d.o.o.

Contact Us

Headquarters/R&D centre

Kapucinska 31
31000 Osijek
Croatia

contact@base58.hr

CEO
Michael Widmann

CTO
Zoran Balkić

CFO
Monika Ežbegović

Base58
Base58 d.o.o.
Registration number: 030108513
OIB: 93256640587
Registered with Osijek Commercial Court.

Share capital of 20.000,00 HRK paid in full.
Bank account: Addiko Banka d.d. Zagreb.,
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR5725000091101419678

Privacy Policy
Cookie Policy
 
© 2020 | Base58