Energija

Napredna mreža 2.0 

Internetski povezane elektroenergetske mreže omogućavaju optimizaciju energije u stvarnom vremenu i pružaju podlogu za upotrebu naprednih mreža koje koriste Internet-of-Energy i Big Data tehnologije.

Napredni sustavi upravljanja distribucijskom mrežom (ADMS) učinkovito koriste decentralizirane i geografski distribuirane izvore električne energije i omogućavaju nastanak više agentskih sustava poput virtualnih elektrana i energetskih zajednica. Sinergija elemenata dovela je do potpuno autonomnih i visoko pouzdanih transaktivnih naprednih mreža koje povećavaju ukupnu stabilnost sustava te mogu pružiti pomoćne usluge u elektroenergetskom sustavu.

 

Uravnoteženje elektroenergetskog sustava 

Korištenje obnovljivih izvora pokazalo se trenutno najboljim rješenjem postojećih problema koje donose klimatske promjene, ali je i rezultiralo novim izazovima poput promjenjivih opterećenja, nestalne proizvodnje i pojavu potrošača koji su ujedno i proizvođači. Uslijed toga javlja se potreba za uravnoteženjem i stabilizacijom elektroenergetskog sustava.

Energetska infrastruktura nerijetko je nedovoljno iskorištena ili je krivulja opterećenja značajno promjenjiva sa izrazito naglim promjenama. Takva upotreba dovodi do smanjenja životnog vijeka opreme i povećanja tehničkih i financijskih gubitaka. Postojeći Demand Response program ima svoja ograničenja koja se mogu riješiti jedino implementacijom hibridnih rješenja nastalih iskustvom iz više tehničkih i znanstvenih područja.

 

Smart Grid Element 

Smart grid element (SGE) je koncept koji preuzima obrazac Demand Response-a i omogućava ga svim sudionicima u elektroenergetskom sustavu - proizvođačima električne energije, operatorima prijenosnih sustava, operatorima distribucijskih sustava te svim tipovima krajnjih korisnika. Smart grid element možemo promatrati kao Demand Response element koji koristi svima: smanjuje utjecaj na vladanje potrošača, opskrbljivači energijom ne moraju brinuti o nepouzdanosti izvora te na koncu operatori sustava mogu preciznije planirati radne uvjete i povećati pouzdanost i stabilnost sustava. SGE pomaže mreži i operatorima elektroenergetskog sustava te tako postaje gradivni element decentralizirane i energetski neovisne budućnosti.

 

Informatička sigurnost i Internet-of-Energy 

Kibernetička sigurnost jedan je od najvećih izazova modernih elektroenergetskih sustava. Iako napredna mjerenja i inteligentni elektronički uređaji doprinose procjeni stanja u elektroenergetskom sustavu, povećana razina komunikacije i razmjene informacija u stvarnom vremenu dovode do slabljenja razine kibernetičke sigurnosti.

Ograničenja naprednih algoritama za kontrolu teško se rješavaju bez namjenske opreme koja poboljšava njihovu učinkovitost.

Komunikacija u stvarnom vremenu u integriranom elektroenergetskom sustavu idealno je mjesto za implementaciju Blockchain tehnologije u punom opsegu.