Blockchain i kriptovalute u primjeni

Partner Net II

Naša tvrtka tijekom rujna i listopada provodi edukaciju pod nazivom Blockchain i kriptovalute u primjeni.

Edukacija se provodi u suradnji s HGK Županijskom komorom Osijek, u sklopu projekta Partner Net 2 - Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja.
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014./2020. - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.
Nositelj projekta PARTNER NET 2 je Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, a partneri na projektu su Centar za poduzetništvo Osijek, HGK - Županijska komora Osijek i HZZ Regionalni ured Osijek.

Edukacija obrađuje temu blockchain tehnologije kroz kriptovalute kao najpoznatijeg primjera primjene. Kriptovaluta je digitalni zapis o određenim vrijednostima, kreiran da bude sredstvo digitalne razmjene vrijednosti uslijed čega se smatra digitalnim novcem. Kriptovaluta posjeduje sva kvalitativna svojstva prave valute, osim šta iza nje ne stoji autoritet države, nije ih izdala, niti ih nadzire, središnja banka ili država. Kriptovalute postoje samo u elektronskom obliku, na internetu. Inicijativa Europske Blockchain Servisne Infrastrukture naslonjena je dijelom i na decentraliziranu platformu kriptovalute Ethereum što upućuje na tehničku zrelost i prepoznatljivost navedenih tehnologija.

Kriptovalute djeluje temeljem kriptografskih algoritama koji jamče visoku razinu pouzdanosti i probabilističku nepromjenjivost. Riječ “kripto“ dolazi od riječi “kriptiranje“ ili šifriranje, što znači matematički pristup zaštite informacija.

Glavna i javna “knjiga“ ili distribuirana baza podataka u koju se zapisuju sve transakcije i vrijednosne izmjene jedinica kriptovaluta zove se blockchain. Primjena blockchain tehnologije i svih njenih odlika raširenija je od kriptovaluta te se može pronaći u logistici i aktivnostima lanca opskrbe, raznim financijskim i robnim tržištima, elektroenergetici, zdravstvu, medicini, industriji i proizvodnim postrojenjima te u lancu vrijednosti i zaštiti intelektualnog vlasništva. Svaki se zapis u blockchain-u temelji na složenoj matematičkoj kriptografiji i zapisuje se slijedno u blokovima šifri, gdje se novi zapisi temelje na prethodnima te tako stvaraju lanac zapisa, odnosno lanac blokova. Blokovi su algoritamski povezani i nije moguće promijeniti podatke u bloku bez uzrokovanja promjena u prethodnim blokovima. Blockchain kao knjiga zapisa transakcija ne nalazi se na jednom mjestu. Svatko tko posjeduje jedinicu neke kriptovalute ili vrijednosnog tokena posjeduje i primjerak blockchain knjige koji se sinkronizira među svim računalima u mreži. Sigurnost tehnologije počiva na složenosti i intenzitetu postupka matematičke validacije bloka zbog koje podatak u blockchainu jednom kada je zapisan se ne može više mijenjati i ne može doći do manipulacije podacima. Kroz praktične primjere polaznici edukacije biti će upoznati sa svim nužnim elementima i informacijama kako bi se mogli samostalno usavršavati i prikupljati nova znanja o ovim zanimljivim tehnologijama.

Kome je edukacija namijenjena

  • Nezaposlenima, mladima do 30 godina, bez obzira na razdoblje nezaposlenosti;
  • Nezaposlenim ženama, bez obzira na razdoblje nezaposlenosti;
  • Dugotrajno nezaposlenima (osobama starijim od 30 godina, koje su nezaposlene najmanje 12 mjeseci);
  • Izvanrednim studentima (za pristup edukaciji osoba ne smije imati status redovitog studenta)

Sadržaj edukacije Blockchain i kriptovalute u primjeni je prilagođen potrebama početnika. U skladu s tim je i pripremljen sam program koji će polaznike edukacije uputiti u sve bitne informacije, trgovanje na financijskim tržištima te postupke upravljanja blockchain tehnologijom odnosno kriptovalutama. Edukacija će približiti svijet blockchain tehnologije polaznicima te ih na ispravan način pripremiti za identificiranje kvalitetne primjene blockchain tehnologije i daljnje samostalno korištenje i istraživanje kriptovaluta i primjena blockchain tehnologije. Po završetku edukacije svaki polaznik imati će dovoljna znanja za kupnju, pohranu i prodaju kriptovalute, te će znati na koji način doći do korisnih informacija na webu.

Što još treba znati o edukaciji?

Edukacija će se održavati utorkom i četvrtkom (3 školska sata) u poslijepodnevnim terminima tijekom 5 tjedana, počevši od 22. rujna 2020. godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7.

Tijekom edukacije polaznici će izrađivati završni rad. Najuspješniji završni radovi biti će prezentirani na završetku edukacije, kada će se polaznicima uručiti potvrde o sudjelovanju. Kandidati koji se pokažu posebno uspješni na edukaciji i pri tome iskažu velik interes za blockchain tehnologiju i kriptovalute mogu dobiti priliku da postanu dio tima tvrtke Base58.

Rok za prijavu – do 15. rujna 2020.

Prijava na edukaciju: Blockchain i kriptovalute u primjeni - PARTNER NET II